PREZENTARE COMPANIE

COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, Strada Aristide Demetriade, nr. 2, Sector 1, sediul secundar în strda Brezoianu, nr. 15, Număr de Înregistrare în Registrul Comerțului J40/10280/26.06.2017, CIF RO37830640 a fost înfiinţată prin baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului nr. 100/29.03.2017 şi nr. 572/23.08.2018 si confirmată prin Hotărârea CGMB nr.403/31.07.2019, în vederea eficientizării activității în domeniul turismului, activitate desfăşurată anterior la nivel de instituţie publică.

Promovarea Capitalei constituie un obiectiv prioritar al strategiei naţionale în domeniul turismului.

Scopul principal al Societății îl reprezintă punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea Municipiului București ca destinație turistică (conform Hotărârii nr.539/23.08.2018 a Consiliului General al Municipiului București).

Obiectivul CMTB este acela de a promova unitar și coerent Bucureștiul, capitală europeană, și de a oferi bucureștenilor servicii publice de calitate și ieftine, având ca exemple modele care funcționează deja cu bune rezultate în multe capitale europene cum ar fi Viena, Berlin, Paris, etc.

 

VIENA

Vienna Tourist Board este organizată ca agenție oficială de marketing de destinație pentru sectorul tu- ristic al orașului. Vienna Tourist Board este finanțat în principal din trei surse: taxele locale colectate de hotelurile din Viena, bugetul general al orașului și veniturile proprii. Cu un buget de 27,3 milioane de euro pentru anul 2018, Vienna Tourist Board desfășoară activități de marketing și management de destinație pentru industria turismului din Viena. Din suma totală, circa 84% provine din taxa locală pe cazare care, conform Legii privind promovarea turismului, reprezintă 3,25% din tarifele nete ale camerelor. Alte 5% provin din bugetul general al orașului.

 

BERLIN

Din 1993, Berlin Tourismus & Kongress GmbH, cunoscut sub numele de visitBerlin, lucrează pentru a ridica profilul orașului Berlin și pentru a spori vizibilitatea ca locație de turism și de evenimente. Acționarii companiei sunt asociația non-profit Berlin Partnerhotels eV, Land Berlin, Messe Berlin, Investitionsbank Berlin, TMB (TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH) și Aeroportul Berlin Brandenburg Berlin Tourismus & Kongress GmbH, sau visitBerlin.

 

BARCELONA

Barcelona Turisme – Barcelona Tourism Consortium – a fost creat în 1993, pe baza unui parteneriat public-privat. Acționarii principali ai Consorțiului sunt Primăria municipiului Barcelona și Camera de Comerț locală. Bugetul său nu se bazează ex- clusiv pe contribuțiile Consiliului Municipal și ale Camerei de Comerț. Aproximativ 93% din buget provin din generarea resurselor proprii de către Turisme de Barcelona, care comple- tează suma fixă acordată de Consiliul municipal și de Camera de Comerț, ce reprezintă acum aproximativ 7% din venituri.

 

PRAGA

PRAGUE CITY TOURISM (PCT) este o organizație care are ca scop de a media serviciile turistice vizitatorilor existenți și potențiali, de a organiza cursuri educaționale cu privire la istoria și prezentul orașului atât pentru profesioniști, cât și pentru turiști și de a oferi servicii de vizitare a sediului primăriei vechi. Activitățile de bază ale organizației acoperă promovarea și marketingul orașului Praga precum și încurajarea turismului intern și internațional, atât în Republica Cehă, cât și în străinătate. Prague City Tourism este cofinanțat în mod public de către municipalitate. A fost fondată pe 1 ianuarie 1958 ca “serviciu de informații turistice din Praga” și este una dintre cele mai vechi organizații de acest fel în Europa.

 

AMSTERDAM

Amsterdam & Partners este o organizație non-profit în sectorul public-privat, dedicată creării de cone- xiuni și schimbului de informații care contribuie la dezvoltarea metropolei. Fondată în 2013 sub denumirea Amsterdam Marketing.

 

PARIS

PARIS CONVENTION AND VISITORS BUREAU a fost creat în 1971 la inițiativa co- mună a Consiliu- lui Municipal din Paris și a Camerei de Comerț și Industrie din Paris. Or- ganizația desfășoară trei mi- siuni specifice: primirea și informarea vizitatorilor, activitatea celor cinci birouri turistice, promovarea destinației Paris în Franța și în străinătate pentru turismul de agrement și de afaceri, pentru operatorii de turism și mass-media.

 

În pofida faptului că Bucureștiul atrage anual aproape 2 milioane de turiști, în acest moment Capitala României este departe de potențialul său pe care îl estimăm la un maxim de 20 de milioane de turiști anual – egalul de azi al Budapestei (Praga atrage anual 38 de milioane, Barcelona 55 milioane, Paris 75 de milioane de turiști).

De menționat că majoritatea organizațiilor de promovare turistică a orașelor europene sunt NON PRO- FIT. CMTB are ca scop promovarea turistică a Municipiului București. Acțiunile de promovare și de marketing nu pot genera profit mare pentru compania care le efectuează, ci pentru client, care este în cazul nostru PMB, respectiv Municipiul București. Beneficiul muncii noastre s-ar vedea în creșterea numărului de turiști care aleg Bucureștiul ca destinație și s-ar vedea în creșterea încasărilor din taxa hotelieră și a bugetului Capitalei.

Motivele care stau la baza acestui aspect nedorit sunt:

- Punerea deficitară în valoare a obiectivelor care atrag turiștii în mod real

- Sentimentul de (east common) că „NU AI CE SĂ VEZI” la București

- Costul piperat al cazării (egal cu al Parisului)

- Defăimarea permanentă din filme și știrile massmedia (blocuri cenușii, miliție comunistă, câini vagabonzi, comunități entice agresive etc.)

 

Deficitul de promovare

VIZIUNE

Viziunea nr.1 constă în CREAREA RESURSELOR TURISTICE ÎN BUCUREȘTI

Pornim în viziunea noastră NU cu despre ce are Bucureștiul de oferit, ci de LA CE SE AȘTEAPTĂ UN CĂUTĂTOR DE EXCURSII SĂ GĂSEASCĂ LA BUCUREȘTI.

Astfel, noi C.M.T.B., prin experiența dovedită a angajaților, cu zeci de ani în turism, afirmăm, fără cea mai mică îndoială, că potențialul turist, la o căutare pe Google, se așteaptă ca la București să poată vizita:

- turismul de business completat cu încă două alterrnative (medical și cultural)

- recorduri mondiale și europene (Palatul Parlamentului, Muzeul Satului, Catedrala Mântuirii Neamului, Delta Văcăresti, Complexul Therme etc)

- muzee, teatre, săli de spectacole, evenimente culturale în aer liber, Festivalul Internațioal George Enescu, etc

- monumente istorice de importanță UNESCO, națională și locală (Arcul de Triumf, Ateneul Român, Vila cu Clopoței, parcurile Cișmigiu, Carol I și Regele Mihai I)

- muzee de artă, expoziții, galerii, concerte, festivaluri, etc

- nenumărate restaurante de calitate cu specific atât românesc cât și regio- nal sau internațional. De asemenea, Bucureștiul a devenit una dintre capitalele cafelei și vinului.

- anual, foarte multe expoziții dedicate turismului, industriei auto, industriei IT, modei, construcțiilor, tehnologiei, cărții, etc

- Bucureștiul face primii pași pentru a deveni un oraș de tip smart city la nivel european, coordonarea și tehnologizarea, dezvoltânduse de la an la an

- Bucureștiul a devenit deja destinație de city break, recunoscut ca un oraș cu viață non-stop, cu prețuri accesibile care oferă siguranță, cultură, evenimente și distracție

 

Promovarea, dacă nu este dublată de crearea cât mai multor OBIECTIVE, nu va atinge decât în mică măsură scopurile noastre declarate, respectiv:

• Mărirea numărului de turiști (de la 2 milioane la 6 milioane turiști anual – în doi ani!)

• Mărirea perioadei medii de ședere în București (de la 1,78 nopți la 2,5 nopți cazare)

• Sporirea fondului de promovare (colectat prin taxarea cazării de 2%) de la 10 milioane de euro/an (estimat în anul 2020) la 35 milioane euro/an (în 2022).

Trebuie înțeles că turistul care alege un city break într-o capitală, nu caută neapărat confort, ci experiențe. Este turistul în căutare de senzațional, iar obiectivele care nu au nimic ieșit din comun nu îl atrag în mod deosebit. Este motivul pentru care muzeele și casele memoriale ale Capitalei, nu se bucură de un aflux deosebit.

Portalul www.visitbucharest.ro pe care Compania îl construiește chiar în aceste zile, are o secțiune dedicată turistului. Acesta, după ce completează un formular care conține adresa unde s-a cazat (sau se va caza), primește o serie de informații (harta obiectivelor, agenda culturală din perioada sa de ședere, promoții și vouchere la transport, evenimente, restaurante și cafenele). Sunt informații adaptate turistului, pe care i le oferim cu generozitate, atât pentru ghidarea sa facilă, cât și pentru crearea bazei de date a cazărilor clandestine și înregistrarea acestora.

 

Viziunea C.M.T.B. este așadar dezvoltarea rapidă pe două axe prioritare:

• Realizarea și administrarea unui număr sporit de obiective turistice;

• Coordonarea eficientă a unui procent din fondul de promovare de 2% aplicat tarifelor de cazare, pentru atragerea unui număr sporit de turiști și a prelungirii duratei de ședere a acestora.

 

MISIUNE

Misiunea noastră este de a îmbunătăți și de a disemina imaginea Bucureștiului pe plan internațional și național, ca destinație turistică.

Dorim:

1. să promovăm eficient cultura și viața orașului, bogățiile și patrimoniul cultural al său precum și modul de viață al locuitorilor.

2. să dezvoltăm gama de opțiuni și oportunități ale Capitalei României pentru conferințe, târguri, întâlniri și evenimente (segmentul MICE). În plus, dorim să susținem profesioniștii și să creăm o punte de comunicare între părțile interesate din București precum și cu organizațiile internaționale, pentru a dezvolta o ofertă puternică și coerentă.

3. să construim și să diseminăm o imagine atractivă a Bucureștiului și să dezvoltăm o experiență unică pentru vizitatori, pornind de la publicitatea în străinătate până la primirea acestora în Capitala României.

4. să promovăm, să organizăm și să sprijinim evenimente mari, culturale și sportive, care fac din Bucu- rești un oraș atractiv atât pentru vizitatori, cât și pentru locuitorii săi. Misiunea este de a elabora un sistem coerent şi dinamic, format din reguli şi reglementări, în parteneriat cu sectorul privat, în vederea rea- lizării unei destinaţii turistice atractive, care să răspundă cerinţelor consumatorului de servicii turistice.

 

VALORI

Dorim să transformăm municipiul București într-un oraș mai bun și mai de calitate atât pentru locuitorii săi, cât și pentru vizitatori.

Oamenii reprezintă nucleul fundamental al activității noastre. Ne inspirăm și îi pregătim pe angajații noștri pentru a furniza servicii turistice și de promovare de înaltă calitate. De asemenea, dorim să implementăm cele mai bune practici în domeniul durabilității.

Avem o echipă creativă și dedicată, pregătită de a promova Bucureștiul la cele mai înalte standarde. Compania Municipală Turistica București are ca angajați specialiști în turism, comunicare și marketing cu o experiență cuprinsă între 5 și 25 de ani.

 

Văzând cadrul național și local de implementare a

• STRATEGIEI DE CONSTRUCȚIE A BRANDULUI TURISTIC NAȚIONAL și a strategiilor subsecvente privind: viziunea, abordarea, marketingul, prezentarea, comunicarea, poziționarea pe piața tu- ristică și eficientizarea expunerii.

• STRATEGIEI SECTORIALE ÎN DOMENIUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL - PERIOADA 2014 – 2020.

Pornind de la

Viziunea conform căreia Bucureștiul îşi convertește activele turistice majore şi unice în experienţe şi produse de nivel internațional

- Pe de-o parte are la bază moştenirea arhitecturală și culturală românească, un mix bogat de influenţe, care condensează curentele ART DECO și ART NOUVEAU, transformând Bucureștiul în singura capitală cu cea mai bogată moștenire a acestor stiluri

- Pe de altă parte, avantajul competitiv extraordinar de a se putea baza, încă, pe o natură urbană în mare parte neatinsă şi „sănătoasă”, o resursă rară şi incredibil de valoroasă pentru vizitatorii atât interni, cât

și externi (biserici cu arhitectură specifică, stilul brâncovenesc, teatrul de revistă și gastronomia unicat, Parcul Național Văcărești).

Abordarea: Prin promovarea valorilor capitalei României, mai puțin cunoscute la nivel internațional, dar care sunt respectate de o piaţă aflată în continuă creştere a călătorilor experimentaţi, educaţi şi mai sofisticaţi, este integrată puternic în promisiunea brandului turismului românesc şi conectată la obiectivele de atragere de noi pieţe şi segmente de piaţă.

Marketingul: Este de necontestat că în lumea de astăzi internetul transportă imagini virtuale, cu adresa- bilitate rapidă și facilă la costuri scăzute.

Noua abordare de marketing şi noul brand ce încorporează experienţe turistice recunoscute la nivel global şi diversificate contribuie în mod categoric la atingerea nivelului internaţional de competitivitate pentru turismul cultural, sector cu atractivitate sporită, atât pentru turiștii interni, cât și internaționali.

Comunicarea: Autenticitatea și unicitatea patrimoniului turistic, calitatea actului artistic relevat în instituțiile de cultură bucureștene, precum şi esenţa ospitalității tradiționale trebuie să se afle la baza tuturor elementelor de comunicare pe care București şi instituțiile sale le vor produce în următorii ani.

Este de asemenea crucial ca Municipiul București să se promoveze ca destinaţie bazată pe experienţe, o destinaţie unde vizitatorii, atât naționali cât și internaționali, „trăiesc”mai degrabă, decât „se află” pur şi simplu.

 

Participarea CMTB, cu câte 4 reprezentanți, în standul Ministerului Turismului, la târgul de turism IBTM WORLD (19-21 noiembrie 2019, Barcelona, Spania). În premieră, reprezentanții CMTB au organizat un business lunch și un business dinner care au avut ca temă prezentarea turistică a Municipiului București, cu invitați din lumea turismului – agenții de turism, DMC – companii de management al destinației, jurnaliști, bloggeri.

În cadrul IBTM World 2019, reprezentanții CMTB au avut întâlniri cu reprezentanți importanți ai industriei turistice, precum Itziar Benguria – Coordonator vânzări - Convencions y congresos Ifema Feria de Madrid, Spania, Caroline Phelan - Meetings and incentive senior manager Europe – Visit Britain (Organizația Națională de Turism a Marii Britanii), Marea Britanie și mulți alții. Organizatorii de evenimente s-au arătat interesați de organizarea unor evenimente sau congrese în București.

 

1. Creșterea notorietății pe piața internațională a turismului, ca o destinație turistică de calitate până în anul 2020.

a. Reconceptualizarea elementelor de diferențiere a destinației turistice București pe piața internațională a turismului;

b. Stabilirea, implementarea standardelor de calitate și comunicarea beneficiilor calității;

c. Dezvoltarea Parteneriatului Public-Privat;

d. Eficientizarea acțiunilor de promovare;

 

2. Dezvoltarea ofertei de produse turistice orientate îndeosebi pe segmentul de incoming București prin intermediul agentiei noastre de turism Bucharest Travel.

 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 596/22.11.2017 pentru aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice, la care Municipiul București este acționar majoritar s-au încheiat următoarele contracte de prestări servicii:

Între Compania Municipală Turistica București SA și Compania Municipală Tehnologia Informației București SA având ca obiect prestarea de servicii de proiectare, găzduire web site si căsuțe de email.

Între Compania Municipală Turistica București și Compania Municipală de Protecție Civilă și Volunta- riat București SA având ca obiect servicii de asistență pentru securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, prevenire și de evaluare a riscurilor profesionale, precum și de apărare împotriva incendiilor la care este expus personalul Companiei. De asemenea s-a avut în vedere asigurarea unui climat de înaltă siguranță la locul de muncă în raport cu cerințele reglementate prin Directivele Europene și legislația din România.

Între Compania Municipală Turistica București si Compania Municipală Agrement București SA având ca obiect prestarea serviciilor de promovare, transportul și manipularea ambarcațiunilor, asigurarea prezenței Flotilei Romania Centenar la Festivalul Tamisei către Londra și retur în cadrul Proiectului Regata Marii Uniri – Flotila România Centenar 2018 pentru Compania Municipală Agrement București SA la Londra în ziua de 8 Septembrie 2018 și la București în perioada 21-23 septembrie 2018.

 

 

 

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#